Fördelar med att besiktiga sin solcellsanläggning

Det är frivilligt att slutbesiktiga sin solcellsanläggning, men det kan vara bra att göra det i samband med att anläggningen tas i bruk. Då kan du försäkra dig om att kvaliteten på installationen är god och att den uppfyller alla punkter i kontraktet samt branschens krav på t.ex. säkerhet.

Många av våra kunder väljer även att göra en extra besiktning innan garantitidens utgång (vanligen 5 år efter installation) för att säkerställa att eventuella fel på anläggningen kan åtgärdas innan garantitiden går ut. Vår erfarenhet är att de anläggningar som fungerat bra från början sällan behöver några ytterligare åtgärder inom tiden för garantin. Men i de fall när något varit fel, till exempel att solcellerna degraderat för snabbt, har kunden haft möjlighet att få detta fixat utan extra kostnader.

Vid den senaste besiktningen vi på EcoTech Solenergi utförde framkom flera brister vid montaget av solcellsmodulerna samt kabeldragningen. Tack vare att beställaren hade valt att genomföra en slutbesiktning kunde bristerna åtgärdas och en ombesiktning utfördes innan anläggningen togs i bruk. Detta har troligtvis förlängt anläggningens livslängd med flera år.

Kontakta gärna oss om du undrar något om besiktning av solcellsanläggningar.

 

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter