Stor bostadsrättsförening tar hjälp av solen för elproduktion

Brf Platån, med 14 st huskroppar och  583 lägenheter, vill installera solceller och har tagit hjälp av EcoTech Solenergis konsulter för att utreda vilka hustak som är lämpliga. De är också intresserade av att titta på möjligheterna att gå över till gemensamt elabonnemang för att kunna öka egenanvändningen av solel i föreningen.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter