Besiktning

Säkerställ säkerheten

Slutbesiktning

När anläggningen är på plats hjälper vi till med slutbesiktning av systemet och kontrollerar att arbetet är utfört enligt rambeskrivningen. Besiktningspersonens kommentarer redovisas i ett besiktningsprotokoll och när besiktningen blivit godkänd börjar garantitiden gälla. Det är i dagsläget frivilligt att slutbesiktiga sin solcellsanläggning, men vi rekommenderar att göra det i samband med att anläggningen tas i bruk. Då kan du försäkra dig om att kvaliteten på installationen är god, att alla punkter i kontraktet finns med samt att anläggningen uppfyller branschens krav och standarder.

Garantibesiktning

För att se om det är något som installatören behöver åtgärda innan garantitiden går ut (vanligtvis 5 år efter solcellsinstallationen) kan vi hjälpa våra kunder att göra en så kallad garantibesiktning. Om något som omfattas av garantin är fel eller trasigt ska kunden ha möjlighet att få detta åtgärdat av entreprenören utan extra kostnader.