Bygglov

Vi kan regelverket

Bygglov, bygganmälan eller inget alls?

Ibland krävs inget bygglov för solceller, men det kan vara lite klurigt för dig som kund att veta vad som gäller.

Generellt kan man säga att solcellsanläggningar på mark eller på en- eller tvåbostadshus där solcellerna följer byggnadens form oftast är bygglovsbefriade. Men tänk på att krav i detaljplanen och om fastigheten eller området är kulturklassat eller byggnadsminnesmärkt kan spela roll.

För andra typer av byggnader, t.ex. flerbostadshus, skolor, industrilokaler eller kontorsbyggnader krävs ofta antingen bygglov eller bygganmälan.

Utöver det kan kraven skilja sig något mellan olika kommuner i landet.

Känns det krångligt?

Vi kan regelverket och kan också hjälpa dig att ta fram rätt handlingar för ansökan eller anmälan, om det krävs för just ditt solcellsprojekt.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglov för solceller.

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Solceller på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva mer än bara bygglov. Våra konsulter har även erfarenhet av ansökningar till exempelvis Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen. Läs mer här.