Drift och underhåll

Säkerställ optimal funktion

Låt oss se över er anläggning med jämna mellanrum, det lönar sig! Ett tidigt upptäckt fel kan ge stor effekt på anläggningens solelproduktion. Vi hjälper er att få ut maximal nytta från er anläggning och minimerar risken att fel eller slitage inte upptäcks.

Drift och underhåll

När solcellerna är på plats kan vi sköta drift och underhåll samt felsöka och reparera vid behov.

Felsökning och service

Om du har en äldre solcellsanläggning kan det vara svårt att veta om den fungerar som den ska. Vi kan felsöka och serva alla typer av anläggningar.

Datainsamling

Det är vanligt att solcellsinstallatörer erbjuder webbaserade lösningar för visualisering av solelproduktion. Tyvärr fungerar inte alltid dessa lösningar då många av våra kunder har redan befintliga system där de vill få in data från solcellsanläggningen. Vi har stor erfarenhet av att få datainsamlingen att fungera även för kunder med speciella krav.

Energiskatt

Du som har ett stort solcellsbestånd kan behöva deklarera din energiskatt. Våra kunniga konsulter kan hjälpa kunder med de administrativa åtgärder och rutiner som krävs.