Frågor & svar

Lär dig mer om solceller

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster?

Jonas Buddgård

VD / Solcellskonsult

+46 70 433 32 17

jonas@ecotechsolenergi.se

I januari 2021 infördes ett nytt ROT-avdrag för grön teknik, det vill säga solcellsinstallationer, batterilager och laddpunkter för elfordon. Privatpersoner kan nu få tillbaka 15% av kostnaderna för arbete och material vid installation av nätanslutna solcellssystem på småhus, ägarlägenheter, fritidshus samt bostadsrätter. Maxgränsen är 50 000 kr per år och avdraget görs direkt på fakturan. Läs mer om avdraget på Skatteverkets hemsida. Om man producerar mer solel än man själv gör av med kan både företag och privatpersoner få en skattereduktion på 60 öre/kWh som matas ut på elnätet. Man kan få skattereduktion för max 30.000 kWh eller 18.000 kronor per år. Den egna förbrukningen måste vara minst lika stor som de antal kWh man får skattereduktion för. Privatpersoner kan dessutom sälja sitt överskott av el till sitt elhandelsbolag.
kWt = kilowatt topp = den uppmätta toppeffekten vid 25°C och 1000W/kvm solinstrålning. Detta värde uppnås så gott som enbart i laboratoriemiljö och används som ett mått på solcellsmodulens effektivitet vilket styr modulens pris.
kWp = kilowatt peak = kWt fast den engelska versionen.
kWh = kilowattimme = den energi som produceras från en anläggning
Till exempel kan en fast anläggning på 1 kWt med optimalt läge i Stockholm producera ca 1000 kWh på ett år.
Ja, det finns monteringslösningar för både sadeltak och platta tak med olika typer av takbeläggningar t.ex. plåt, takpannor eller takpapp.
Dimensionera anläggningen så att du använder nästan all el som produceras och att eventuellt överskott innefattas av skattereduktionsregeln. En större anläggning ger ett lägre pris per kWt men fastigheten där den installeras skall förbruka solcellselen för bästa ekonomi.
När solcellerna täcks av snö producerar de ingen el, men det är endast ca 9% av den totala årliga produktionen från solceller i Sverige som sker under de månader som brukar ha snö. Därför rekommenderar man att låta snön smälta och glida undan av sig själv då det är risk att man skadar modulerna om man skrapar bort snön och det kostar mer än vad det smakar.

Här kan du få lite mer information om varför det fungerar med solceller även på vintern. Filmen är framtagen av KTH Green Leap.