Förfrågningsunderlag, projektering och upphandling av solceller

Sätt dina planer i verket

Vi underlättar processen för alla inblandade parter

Inför er upphandling av solceller gör vi en grundlig projektering där vi tittar på fastighetens exakta möjligheter till solcellsinstallation och hjälper er reda ut era önskemål inför framtagandet av ett förfrågningsunderlag. Vi jobbar med hela kedjan och vårt arbete handlar primärt om att säkerställa god projektekonomi, effektivitet och säkerhet. Genom vår erfarenhet kan vi förenkla annars invecklad dokumentation för entreprenören, vilket gör deras jobb mycket enklare och minimerar risken för felsteg. Att använda ett genomarbetat förfrågningsunderlag för upphandling av solceller minimerar risken för fel under entreprenaden och ökar sannolikheten till ett lågt entreprenadpris.

Förfrågningsunderlag projektering upphandling
Projektering

Projekteringen går ut på att ta fram alla detaljer kring hur anläggningen ska se ut. Utifrån fastighetens förutsättningar planerar vi för typ av installation, elanslutning samt placering av växelriktare. Självklart i samråd med er som kund. Om förstudie inte har gjorts så använder vi simuleringar och platsbesök för att reda ut hur mycket solceller som får plats, och hur mycket som ger er bästa egenanvändning, för att kunna kravställa rätt storlek i ett förfrågningsunderlag.

Upphandling

Efter projekteringen kan vi utforma upphandlingsunderlaget som inkluderar en AF-del (Allmänna föreskrifter) och en teknisk rambeskrivning utifrån AMA El 22, med kravspecifikation samt krav på garantier för tänkt anläggning. Solcellsanläggningar handlas oftast upp som en totalentreprenad och vår rambeskrivning ansluter därför till ABT 06.

Då vi är helt oberoende kan vi även ta fram förfrågningsunderlag för offentliga upphandlingar enligt LOU.

Oberoende utvärdering av anbud

När entreprenörer lämnat anbud på projektet enligt upphandlingsunderlaget hjälper vi till att utvärdera anbuden och rekommendera lämplig entreprenör utifrån era krav och önskemål.

Uppstår det frågor under installationstiden kan vi finnas med som bollplank. Läs mer om det under Projektledning.

solceller EcoTech Solenergi
Vi har drönarkörkort

Med drönaren kan vi fotografera taket från flera vinklar och bygga en 3D-modell för att kunna se hur solcellerna kan placeras ut på bästa sätt. Eftersom vi enkelt kan identifiera uppstickande objekt och skuggade områden på taket och räknar med dessa faktorer hamnar våra simuleringar mycket nära verkligheten för bästa möjliga effektivitet och lönsamhet.