Projektledning

Få värdefull vägledning inför din nysatsning

PROJEKTLEDNING UNDER SOLCELLSINSTALLATION

För att avlasta er kan EcoTech Solenergis erfarna konsulter finnas med för projektledning under er solcellsinstallation. När ni fått in offerter från solcellsinstallatörer kan vi hjälpa er att utvärdera dessa. Därefter väljer ni den entreprenör som ska utföra installationen av era solceller. Vi blir sedan en länk mellan entreprenören och dig som kund om det uppstår frågor eller problem under installationstiden. Om entreprenören önskar göra ändringar som frångår rambeskrivningen förklarar vi för- och nackdelar med olika alternativ samt hur ändringarna påverkar anläggningen i fråga om exempelvis säkerhet.

Vid större installationer eller installationer med flera entreprenörer inblandade står vi för övergripande projektledning för att solcellsinstallationen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för er. Vi kan hålla i byggmöten, protokollföra dessa och se till att överenskomna åtgärder utförs av aktuell entreprenör.

SOLCELLER SOM DEL I STÖRRE ENTREPRENAD

När en solcellsinstallation ingår som en del i en större entreprenad, exempelvis vid en större renovering eller ombyggnad av taket på fastigheten, kan samordning mellan olika entreprenörer behövas för att solcellsinstallationen ska bli bra. Genom vår projektledning säkerställer du att installationen utförs på rätt sätt och att nödvändig samordning sker. Därigenom får du som kund en driftsäker och korrekt installerad anläggning med bibehållna garantitider på både solcellsanläggningen och övriga installationer på fastigheten. Vi har stor erfarenhet av att samarbeta med andra konsulter i denna typ av större projekt.

Rådgivning-solceller