Drift och underhåll solceller

Säkerställ optimal funktion

Maximera solcellernas produktion och undvik produktionsbortfall

Låt oss sköta drift och underhåll och se över er anläggning med jämna mellanrum, det lönar sig! Ett tidigt upptäckt fel kan ge stor effekt på anläggningens solelproduktion. Vi hjälper er att få ut maximal nytta från er anläggning och minimerar risken att fel eller slitage inte upptäcks.

Kvalitet underhåll solceller ecotech solenergi

Drift och underhåll solceller

När solcellerna är på plats kan vi sköta drift och underhåll samt felsöka och reparera vid behov. Vi läser av er solelproduktion med det intervall ni önskar och kan jämföra den med simulerad produktion för den aktuella platsen för att se om anläggningen producerar som den ska. Om misstanke om fel upptäcks kommer vi och undersöker anläggningen på plats samt åtgärdar det som behövs för att anläggningen ska fungera igen.

Vi har olika typer av mätinstrument som kan hjälpa oss att detektera felkällor trots att inget synligt fel finns på paneler eller kablage.

Många fel täcks av garantin på entreprenaden (upp till 5 år) eller på produktgarantin (ofta ca 10 år för solcellspaneler, växelriktare och montageutrustning) och kan åtgärdas utan några större kostnader för kunden.

Felsökning och service

Om du har en äldre solcellsanläggning kan det vara svårt att veta om den fungerar som den ska. Vi kan felsöka och serva alla typer av anläggningar.

Datainsamling från solceller

Det är vanligt att solcellsinstallatörer erbjuder webbaserade lösningar för visualisering av solelproduktion. Tyvärr fungerar inte alltid dessa lösningar då många av våra kunder har redan befintliga system där de vill få in data från solcellsanläggningen. Vi har stor erfarenhet av att få datainsamlingen att fungera även för kunder med speciella krav.

Deklarera energiskatt för solceller

Du som har ett stort solcellsbestånd kan behöva deklarera din energiskatt. Våra kunniga konsulter kan hjälpa kunder med de administrativa åtgärder och rutiner som krävs.

Förstudie solceller simulering