Är du intresserad av förnyelsebar energi?

EcoTech Solenergi erbjuder konsulttjänster inom solcellsinstallationer. Vår kompetens sträcker sig från enklare förstudier av solcellsanläggningar till mer djupgående projektering, projektledning kring installationer och besiktning av färdiga anläggningar.

Läs mer om oss

Kunder

Ett urval av våra kunder där vi hjälpt till med förstudie, projektering och upphandling. Våra kunder är bland annat företag, kommuner och landsting.

Se referensutlåtanden

Familjebostäder
Solcellsinstallation

Från upphandling till besiktning

Vi är inte knutna till någon specifik leverantör av solceller. Därför kan vi finnas med dig som opartisk konsult hela vägen från din första tanke på en solcellsinstallation fram till en färdig fungerande anläggning.

Läs mer

Förstudie

Första steget mot egen solel

Förstudien ger dig en tydlig sammanställning att använda som underlag när du ska besluta hur du vill gå vidare med dina solcellsplaner.

Läs mer

Bygglov

Vi kan regelverket

Våra konsulter kan regelverket och hjälper dig att ta fram rätt handlingar för ansökan eller anmälan, om det krävs för just ditt solcellsprojekt.

Läs mer

Projektering & upphandling

Sätt dina planer i verket

Vår kompetens sträcker sig från enklare förstudier av solcellsanläggningar till mer djupgående projektering, upphandling, projektledning kring installationer och besiktning av färdiga anläggningar.

Läs mer

Projektledning

Få värdefull vägledning inför din nysatsning

Ni väljer den entreprenör som ska utföra installationen av era solceller. EcoTech Solenergis erfarna konsulter kan finnas med som en länk mellan entreprenören och dig som kund om det uppstår frågor eller problem under tiden.

Läs mer

Besiktning

Säkerställ säkerheten

När anläggningen är på plats hjälper vi till med slutbesiktning av systemet och kontrollerar att arbetet är utfört enligt rambeskrivningen.

Läs mer

Drift & underhåll

Säkerställ optimal funktion

Vi hjälper er att få ut maximal nytta från er anläggning och minimerar risken att fel eller slitage inte upptäcks.

Läs mer

Nyheter

Jonas-Buddgård-Solceller
25sep 2023
Om växelriktare, del 1
Här får du koll på olika typer av växelriktare.

STC NOCT FF
05sep 2023
Vad betyder alla siffror och förkortningar på solcellspanelens datablad?
Här får du en översikt av olika begrepp som kan förekomma och en förklaring på vad de betyder.
Karriär

Väx med oss. Bli en del av ett snabbt växande företag med miljön i fokus

Jobba på EcoTech