Solcellsinstallation

SKRÄDDARSYDDA SOLCELLSANLÄGGNINGARSolcells-anläggningar

Din väg mot egenproducerad solel

Hur vet du om din fastighet lämpar sig för en solcellsinstallation? Hur lång blir återbetalningstiden för anläggningen? Och hur går du vidare om du får in offerter från installatörer med olika förslag på anläggningsstorlekar och placeringar?

EcoTech Solenergi erbjuder konsulttjänster för solcellsinstallationer. Vi är inte knutna till någon specifik leverantör eller installatör av solceller utan är helt oberoende. Det innebär att vi inte har något egenintresse i hur många solcellspaneler som installeras. Vårt mål är att du som kund får en anläggning som passar dina unika förutsättningar och önskemål.

Vår kompetens sträcker sig från enklare förstudier av solcellsanläggningar till mer djupgående projektering, upphandling, projektledning kring installationer och besiktning av färdiga anläggningar. Vi finns med från första idé till färdig anläggning. Vårt arbete handlar primärt om att säkerställa god projektekonomi, effektivitet och säkerhet.

Vi vänder oss huvudsakligen till dig som vill installera en anläggning på 20 kWp eller mer.

Solcellsinstallation
Rätt från början

För att en solcellsinstallation ska få bästa möjliga ekonomi behöver den anpassas efter fastighetens elförbrukning. I förstudien vägs denna faktor in då vi räknar på installationens lönsamhet genom att titta på anläggningens storlek, uppskattad kostnad och simulerad årlig produktion. Vi utreder även eventuell skuggning som kan påverka solelproduktionen. Om det behövs gör vi ett platsbesök för att utreda aktuella taks förutsättningar och mått.

Förstudien ger dig en tydlig sammanställning att använda som underlag när du ska besluta hur du vill gå vidare med dina solcellsplaner.

Solcellsinstallation, vi finns med dig hela vägen

Vi kan fungera som bollplank under hela processen. Vid större installationer med flera entreprenörer inblandade kan vi hjälpa till med den övergripande projektledningen för att installationen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för er. Vid mindre entreprenader kan vi även hantera offertförfrågningar och offertutvärdering.

För att få installera solceller krävs ibland bygglov, ibland bygganmälan och ibland ingenting. Det kan vara svårt för dig som kund att veta vad som gäller för just din fastighet. Vi kan regelverket och kan också hjälpa dig att ta fram rätt handlingar för ansökan eller anmälan, om det krävs för just ditt solcellsprojekt.

När solcellerna är på plats kan vi sköta drift och underhåll, exempelvis kring datainsamling samt felsökning och reparation.

Kundens bästa i fokus

Vi kan upphandling av solceller! Genom att sätta ihop ett upphandlingsunderlag utifrån era behov så offererar alla entreprenörer exakt samma anläggning vilket gör det lätt att välja bästa installation till lägsta pris. Upphandlingsunderlaget med dess krav kan även användas som kontrakt, kopplas till garantier.

När sin solcellsinstallation är färdig kan vi hjälpa till med slutbesiktning av systemet och kontrollera att arbetet är utfört enligt rambeskrivningen.

Innan garantitiden för entreprenaden gått ut kan vi även hjälpa våra kunder att göra en besiktning för att se om det är något som installatören behöver åtgärda medan garantin fortfarande gäller.