Ansvarsfrågor för Solcellsanläggningar: Vad behöver du veta?
frågetecken

Anläggningsinnehavarens ansvar vid solcellsinstallation

Solcellsanläggningar har blivit allt vanligare som ett hållbart energialternativ, men med detta följer också ansvarsfrågor kring säkerhet och prestanda. Vem bär ansvaret för att en befintlig solcellsanläggning är säker, och vad innebär det ansvaret?

Elsäkerhetsverket ger klara riktlinjer för anläggningsinnehavare – oavsett om det är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag, kommuner, eller andra fastighetsägare.

Enligt Elsäkerhetsverket är anläggningsinnehavaren ansvarig för att fasta elinstallationer, inklusive solceller och energilager, är säkra. Anläggningsinnehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten till en fastighet där en fast elanläggning finns installerad.

Solceller BRF taklösningar

Vilket ansvar har då anläggningsinnehavaren?

Anläggningsinnehavaren är skyldig att kontrollera att elinstallationsarbete på anläggningen utförs av företag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket och att dessa företag får nödvändig information för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Innehavaren är också skyldig att fortlöpande övervaka anläggningen och dess elektriska utrustning, med fastställa rutiner för dokumenterade kontroller, samt att åtgärda eventuella brister som upptäcks.

Kontinuerligt underhåll och regelbundna kontroller hjälper till att hålla anläggningen säker samtidigt som det ser till att den fungerar på bästa sätt. Dessa kontroller bör:

  • Utvärdera slitage orsakat av åldrande av material eller eventuell felaktig användning av utrustningen
  • Identifiera brister som uppstått genom sådant slitage
  • Gå igenom tidigare kontroller för att upptäcka risker som uppstår över tid

Genom att vidta åtgärder utifrån kontrollernas resultat kan risken för olyckor minimeras och förebyggande arbete kan utföras så risken för ljusbågar och elrelaterade bränder minskas.

Solcellsinstallation

Serviceavtal för att säkra funktionen

För att säkerställa att en solcellsanläggning fungerar optimalt och är lönsam över tid krävs dokumenterade rutiner. Genom ett bra serviceavtal kan inte bara Elsäkerhetsverkets kontroller genomföras av experter, utan anläggningen kan ses över för att optimera dess prestanda. Vi på EcoTech Solenergi är vana att hantera drift och underhåll med regelbundna kontroller – inklusive termografering för att upptäcka “hot spots”, tillsyn av de mekaniska infästningarna, genomgång av larmer och historik via molntjänst, samt många andra punkter.

Många anläggningsinnehavare står inför frågan om de behöver ett serviceavtal. Vad ska ni göra om något går sönder? Hur upptäcker ni om anläggningen inte producerar optimalt? Vem kan ni fråga om ni har funderingar kring regelverk, elhandelsavtal, eller ändringar av ert solcellssystem? EcoTech Solenergis serviceavtal erbjuder svar på dessa frågor. På så sätt bidrar vi även till trygghet och regelbunden översyn av er solcellsanläggning.

Drift och underhåll

Sammanfattning

Det är viktigt för alla solcellsanläggningsägare att förstå sitt ansvar enligt Elsäkerhetsverket. Genom att följa dessa riktlinjer för att säkerställa långvarig och effektiv prestanda kan solcellsanläggningar bidra till både hållbarhet och ekonomisk lönsamhet.

Läs mer om ansvar enligt Elsäkerhetsverket: Elsäkerhetsverket – Din anläggning, ditt ansvar

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter