Ny Vägledning för Brandskydd av Batterilager
Batterilagring Nya riktlinjer för brandskydd.

Vad gäller för brandskydd av Batterilager?

Batterilager blir allt vanligare. De gör stor nytta för hushåll och samhälle genom att avlasta elnätet, lagra överskottsel från solceller, och bidra med reservkraft. Men det finns idag inga nationella regler eller standarder för hur brandskydd till batterier ska utformas eller var batterilager ska placeras. RISE har därför tagit fram en vägledning med råd kring just detta.

Vägledningen är utformad för litiumjonbatterier, vilket är den vanligaste typen av batterier idag som används i batterilager. Den är anpassad efter några olika användningsmodeller för dessa batterier snarare än efter kapaciteten på batterilagret eftersom tekniken utvecklas snabbt. Vägledningen inkluderar heller inte så kallade Second Life batterier. Det vill säga batterilager som har använts inom till exempel elfordon för att sedan återanvändas inom ett område med lägre prestandakrav, till exempel hemmabatterier.

Batterilager exempel hemmabatteri

Batterilager delas in i olika Användningskategorier för brandskydd

Vägledningen delar in batterilagring i tre användningskategorier: för småhus (AK1), för flerbostadshus och kommersiella fastigheter (AK2), samt för industriella anläggningar eller anläggningar för elproduktion (AK3). För batterier större än 600 kWh rekommenderar de att utföra en specifik riskanalys för projektet, oavsett AK.

  • Exempel på AK1 kan vara effektoptimering och minskad kostnad för elhandel, laddning av elfordon, eller lagring av solenergi.
  • AK2 riktar sig i stället till de vars energilager främst handlar om att lagra energi enbart för användning inom den egna fastigheten, till exempel för att undvika att sälja överskottsel från solceller.
  • Den sista gruppen, AK3, är de som använder batterilager för storskaligt kommersiellt bruk. Exempelvis batteriparker eller mobila energilager för uthyrning.

För var och en av dessa ger vägledningen råd om hur de ska installeras för att hållas säkra. Oavsett AK gäller naturligtvis tillverkarens anvisningar före vägledningens råd.

Brand batterilagring

Placering av batterilager, allmänna råd

Vägledningen lyfter även några allmänna råd, oberoende av vilken anvädningskategori som batteriet tillhör. Bland dessa är vikten av brandgasventilation, fördelen med korta likströmskablage, och skyltning till räddningstjänsten.

Då litiumjonbatterier avger farliga gaser när de brinner är det extra viktigt att det finns goda möjligheter för räddningstjänsten att ventilera dessa i händelse av brand. Ett av de allmänna råden är därför att inte bara ha goda möjligheter att ventilera utrymmet där batteriet är placerat direkt mot det fria, utan även att detta ska gå att göra utan att gå in i utrymmet.

Bland övriga allmänna krav finns korta likströmskablage, då likström skapar risk för kortslutning hos batteriinstallationer precis som vid solcellsinstallationer. Även vikten med ordentlig skyltning till räddningstjänsten lyfts, då det är mycket viktigt att rätt åtgärder kan tas i händelse av brand. Något som inte bara beror på hur brandskyddet är utformat utan även vilken batterikemi ett energilager har.

Batterilagring varningsskylt

Slutsats för Brandskydd av Batterilager

Givet de risker som finns med ett energilager är det alltså viktigt att en installation kommer rätt från början. Då många av dessa rekommendationer inte är krav utan endast riktlinjer så är det lämpligt att översätta dem till krav i en teknisk rambeskrivning vid upphandling av batterilager.

På så sätt kan ni försäkra er om att installationen görs på ett sätt som inte bara är driftsäkert, utan även tar hänsyn till hur batterilagret ska hanteras i händelse av brand eller annan olycka.

Läs mer om RISE vägledning här.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter