Fel på Solcellsanläggning
Fel på solcellsanläggning. vad ska du göra? EcoTech Solenegi

När det blir Fel på en Solcellsanläggning

Solcellsanläggningar är inte bara ett sätt att spara pengar på din elräkning och minska din miljöpåverkan – de är också en investering i din framtid och en källa till pålitlig elproduktion. Men precis som alla tekniska system kan det även bli fel på solcellsanläggningar. Vi ska därför titta på några viktiga saker att komma ihåg om din solcellsanläggning någon gång skulle stöta på problem.

Upptäcka Problem

Det första steget är att vara uppmärksam på eventuella tecken på problem. Det mest uppenbara är att se om det finns några larm registrerade i växelriktarens övervakningssystem. Även om det inte finns larm så kan något vara fel, men det kan då vara svårare att upptäcka. Många problem påverkar anläggningens prestanda och ett enkelt sätt att hålla koll efter problem är helt enkelt att följa upp anläggningens produktion över tid.

Det är dock viktigt att hålla i åtanke att väder och årstid spelar in på produktionen. Därför är det bra att även göra regelbundna kontroller i form av en visuell inspektion. Se över anläggningen och kontrollera de olika delarna för att se om allt ser bra ut. Om några komponenter uppvisar synliga tecken på slitage eller skador är det läge att titta närmare och eventuell gå vidare med nästa steg för att försöka lista ut vad som är fel.

Åtgärder för Anläggningsägaren

Väl problem är identifierade så kommer den stora frågan: vad gör man åt det? När ett problem uppstår är det viktigt att agera snabbt för att minimera eventuella skador och störningar.

Dokumentationen för anläggningen bör innehålla en Drift- och Skötselinstruktion i vilken det framgår tydligt vad du ska göra när du upptäcker ett fel. Nedan följer dock några allmänna tips kring steg att ta. här går det att läsa elsäkerhetsverkets rekommendationer för att avhjälpa fel på solcellsanläggningar.

Dokumentera fel på din solcellsanläggning

Dokumentera felet så noga som möjligt – ta bilder, för anteckningar, och spara skärmklipp från övervakningssystemet. Det är viktigt att så tydligt som möjligt kunna beskriva problemet.

Identifiera Problem

Väl ett problem har upptäckts så måste det identifieras. Oftast kräver detta god kunskap om solcellsanläggningar och erfarenhet med felsökning. Att hitta felkopplade strängar eller utföra nödvändiga mätningar kan ofta kräva ingrepp vilka räknas som elinstallationsarbete, och därmed endast får utföras av behörig personal.

Kontakta Entreprenören vid fel på en solcellsanläggning

Därför är det lämpligt att ta kontakt med entreprenören som utförde installationen alternativt ta in en oberoende tredje part med lämplig kompetens. Vi på EcoTech har lång erfarenhet och hjälper gärna till med felsökning.

Oavsett vilken väg ni väljer att gå är det viktigt att så snabbt som möjligt ta kontakt och påbörja processen.

Garantier och Ansvar

Se även över garantivillkoren i tillhörande dokumentation samt kontrollera vad som står i kontraktet. Om anläggningen är ny så finns oftast en installationsgaranti utöver de enskilda garantierna för ingående komponenter. Denna brukar täcka de flesta problem som uppstår de första åren efter installation.

Fel på en solcellsanläggning när entreprenören inte finns kvar

Oftast är det lämpligast att kontakta entreprenören som utförde installationen av anläggningen. Detta gäller särskilt om felet uppstod under garantiperioden, även om det är ett fel som inte täcks av garantier. Annars finns risk att åtgärder innebär förlust av garantierna.

Men vad gör ni om entreprenören lagt av, gått i konkurs, eller av annan anledning inte är aktiv längre?

Då blir det svårare att få felet på solcellsanläggningen åtgärdat, men det ger också friare händer vad gäller att ta in tredje part för felsökning och reparationer eftersom installatörens garanti på arbetet ändå inte finns kvar.

Det kan vara bra att börja med ett expertutlåtande och konsultation från oss med erfarenhet av solceller. I många fall kan vi direkt avhjälpa fel med enkla åtgärder och vi kan även hjälpa till i kontakten med tillverkare om det skulle vara så att felet ligger i specifika komponenter.

Om problemet visar sig svårt att åtgärda och den ursprunglige entreprenören inte finns kvar så kan det vara läge att överväga att anlita en ny entreprenör för att gå igenom hela anläggningen. I bästa fall kan de även lämna egna garantier.

För vissa fel kan det även vara lämpligt att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om åtgärder täcks av försäkringen.

Sammanfattning

Att ha en solcellsanläggning är en investering i din framtid, och med rätt kunskap och åtgärder kan du hantera eventuella problem och fortsätta njuta av fördelarna med ren och hållbar elproduktion.

Vi på EcoTech hjälper många av våra kunder med felsökning och utför även en del åtgärder i samarbete med kunniga elektriker. Vi arbetar även förebyggande via kvalitativa krav i rambeskrivningar och genom tillsynsavtal där vi hjälper kunder upptäcka problem i tidigt skede.

Kontakta oss om du misstänker att din solcellsanläggning har fel!

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter