Vad kostar solceller?
kostnad solceller pristrend solceller

Lågt pris på solceller

Vi får ofta frågor om priser på solceller.  Vad kostar solceller? Bör vi installera solceller nu eller ska vi vänta? Kommer priserna på solceller gå ner framöver?

Sedan 2006 då jag började följa priserna på solceller har de gått ner stadigt varje år. Det vill säga fram tills världen drabbades av Corona-pandemin och kriget i Ukraina bröt ut. Då gick för första gången kostnaden för solceller upp, det gällde både kostnaden för solcellsmodulerna, växelriktare och övrig montageutrustning. Anledningen var till en början problem med transporter. Ni kanske kommer ihåg det fartyg som fastnade i kanalen? Oroligheterna i Ukraina ledde sedan till ytterligare problem med materialleveranser, exempelvis halvledare till växelriktare och råvaror till montagematerial så som stål och aluminium.  Under denna tid såg vi i de solcellsupphandlingar vi varit delaktiga i en näst intill dubblering av anbudspriserna.

Kostnaden för solceller eller mer specifikt kostnaden för solcellspaneler började så smått gå tillbaka först då leveranser från Asien åter kom igång för drygt 1 år sedan. Därefter gick även kostnaden för växelriktare och montagematerial tillbaka då dessa lager åter fylldes på i Europa. En bidragande faktor till de sjunkande priserna i Europa är att USA har infört åtgärder för att minska beroendet av kinesiska solcellspaneler genom att bygga upp sin egen paneltillverkning.  De har dels infört ett subventionssystem för att bygga upp den egna tillverkning av solcellsmoduler i USA samtidigt som de införde strafftullar på införsel av kinesiska paneler. Kina har en enorm kapacitet för tillverkning av solcellsmoduler och en betydande del av denna kapacitet såldes tidigare till USA. När USAs nya subventioner och strafftullar infördes gick inte de asiatiska panelerna att sälja i USA och de skickades i stället till Europa för försäljning och priserna dumpades. Därför ser vi nu de lägsta priserna på solceller någonsin.

Priserna på solcellsentreprenader inkluderar vanligen allt. man pratar om priset på en nyckelfärdig solcellsanläggning. Det ska bara vara att vrida på nyckeln och starta anläggningen. Vanligen handlar man upp solceller som en totalentreprenad enligt ABT 06 där allt material, installation samt driftsättning ingår.

Bild. Kostnad solceller från PV-magazine.com

Solceller eller solcellsmoduler säljs i EURO/Wp. Priset är alltså direkt kopplat till effekten på modulen.  Enligt grafen ovan var de lägsta kostnaderna som PV-magazine noterade i augusti förra året alltså 0,14 €/Wp. Detta betyder alltså att en solcellsmodul på 400 Wp kostar ca 630 kr. Vilket är ett riktigt lågt pris för solceller.

 

Priser solceller pristränd solceller enligt solar learning curve

Bild från VDMA och ITRPV road map

Bilden ovan från VDMA visar kostnaden för solceller som trend utifrån årlig produktionskapacitet. Här pratar man om en ”learning curve” vilket kan förklaras med att ju mer solceller som produceras ju mer lär vi oss att förbättra tillverkningen av solceller. Tillverkningen blir effektivare kostnaden för en producerad solcellspanel sjunker och dess effektivitet ökar. Detta ger en sjunkande kostnad för solceller i USD/Wp.

Det är alltså svårt att svara på frågan: vad kostar solceller? Fram till för några år sedan var kostnaden för solceller ganska förutsägbar men efter det vi har sett nyligen med en kostnadsuppgång till nästan det dubbla och en återgång till den kostnad på solceller som vi hade innan uppgången på enbart några år så är jag inte lika säker längre. En sak vet vi dock, tillverkningskostnaden för solceller sjunker stadigt samtidigt som effektiviteten på solceller ökar vilket gör att kostnaden för den el som solcellerna producerar hela tiden sjunker. Men erfarenheten av att oförutsägbara händelser kan påverka kostnaderna för solceller kraftigt på kort tid gör uppdraget att uppskatta det framtida priset på solceller väldigt komplext.

 

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter