Miljövänliga anstalter med solceller

Solceller Specialfastigheter

Specialfastigheter, som bland annat äger anstalter, polishus och domstolar, satsar på att installera 25 000 kvadratmeter solceller de närmaste åren. EcoTech Solenergi har utformat underlaget för upphandling av ramavtal gällande solcellsinstallatörer.

Läs mer här.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter