Nytt ROT-avdrag för grön teknik ( grönt avdrag )
Grönt avdrag, rotavdrag för grön teknik

Grönt avdrag, ROT-avdrag för grön teknik.

 

I januari 2021 kom ett nytt ROT-avdrag för grön teknik, grönt avdrag. Avdraget gäller installationer som påbörjas och betalas tidigast 1 januari 2021.

De nya reglerna innebär att privatpersoner kan få tillbaka 15 % i grönt avdrag av kostnaderna för arbete och material vid installation av nätanslutna solcellssystem. Maxgränsen för det gröna avdraget är 50 000 kr per år och avdraget görs direkt på fakturan från entreprenören som installerat solcellerna. Övriga kostnader exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering kan inte tas med.

Skatteavdraget för solceller gäller installationer på småhus eller ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion. Även småhus eller ägarlägenhet under uppförande, fritidshus samt lägenhet som upplåtits med bostadsrätt omfattas av avdraget.

Bra att tänka på vid grönt avdrag:

  • För att kunna använda skattereduktionen måste du betala tillräckligt med skatt.
  • Du får bara dra av skatten på material om det är företaget som utför installationen som tillhandahåller materialet. Om du till exempel hittar jättebilliga solpaneler hos en grossist och köper dessa för att sedan anlita ett annat företag som installerar panelerna så kan du bara få skatteavdrag för arbetet.
  • Kolla upp att företaget som ska utföra installationen är godkänt för F-skatt innan ni ingår avtal eller innan du betalar fakturan, annars gäller inte skatteavdraget.
  • Om du redan utnyttjat hela eller delar av ditt avdrag så kan någon annan i hushållet ansöka om skattereduktion om hen också är ägare till bostaden.
  • Utöver skattereduktion för grön teknik om 50 000 kr per år kan du även få rot- och rutavdrag för andra arbeten med upp till 75 000 kr per år.

Grönt avdrag gäller inte för:

  • Solcellsinstallationer på hyreshus om systemet används av flera hushåll.
  • Off-grid anläggning/anläggning med ö-drift, alltså installationer på fastigheter som inte är anslutna till elnätet.
  • Installation som utöver din bostad även förser exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad med el.
  • Kostnader för exempelvis frakt, resor, maskiner och projektering.

Förutom solcellsinstallationer gäller grönt avdrag för grön teknik även installation av system för energilagring, exempelvis batterilager, samt installation av laddningspunkt för elfordon, exempelvis laddstolpe till elbil och du kan då dra av 50 % av kostnaderna för arbete och material.

Läs mer om det gröna rotavdraget på Skatteverkets hemsida.

Historiska subventioner för grön teknik och solceller

Sverige har aktivt främjat förnybara energikällor, inklusive solenergi, för att minska sin koldioxidavtryck och uppnå hållbarhetsmål. Den svenska regeringen har genom åren genomfört olika initiativ för att uppmuntra till utbyggnaden av solinstallationer.

I slutet av 2000-talet och början av 2010-talet började Sverige införa ekonomiska incitament för att stimulera tillväxten av solenergi. Dessa åtgärder var främst investeringsbidrag för företag och privatpersoner som investerar i solinstallationer. Dessa initiativ syftade till att göra solteknik mer ekonomiskt lönsam och attraktiv för en bredare publik.

Runt 2017-2018 ökade märkbart solkapaciteten i Sverige, delvis på grund av en ökad medvetenhet om miljöfrågor och de sjunkande kostnaderna för solpaneler. Energimyndigheten spelade en avgörande roll i övervakningen och förvaltningen av dessa initiativ, och arbetade för att säkerställa en effektiv fördelning av stöd för solprojekt.

Plan för solcellsutbyggnad i sverige
Energimyndighetens plan för solcellsutbyggnad i Sverige

Dessutom har Sverige aktivt deltagit i internationella samarbeten och initiativ inom förnybar energi och klimatförändringar. Sverige har åtagit sig ambitiösa mål, som att uppnå 100% förnybar energi före 2040, vilket ytterligare driver utbyggnaden av solenergi i Sverige.

När tekniken avancerade och kostnaden för solpaneler och solcellsinstallationer fortsatte att minska skiftade fokus mot marknadsdriven tillväxt, med ökad konkurrens bland solpanelsleverantörer och installatörer.

Sveriges engagemang för hållbarhet, kombinerat med en gynnsam politisk miljö och sjunkande kostnader för solteknik, har sannolikt bidragit till den fortsatta tillväxten av solenergi installationer i landet.

Vi hoppas att detta fortsätter även framöver!

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter