PPA Solceller
PPA eller Power Purchase Agreement för solcellsanläggningar EcoTech Solenergi

Power Purchase Agreements eller PPA för Solceller

Power Purchase Agreement (PPA) är en populär affärsmodell inom solenergi, PPA solceller, som möjliggör för företag, organisationer och privatpersoner att dra nytta av solenergi utan att behöva investera i solcellsanläggningar. Vanligast är det för Solcellsparker och större installationer av solceller på tak.

Vad är en PPA solceller?

Ett Power Purchase Agreement (PPA) är en affärsmodell där en tredjepartsleverantör äger, finansierar och underhåller en solcellsanläggning på en fastighetsägares tak eller mark. Fastighetsägaren ingår ett avtal med leverantören för att köpa den producerade elen till ett förutbestämt pris under en bestämd tidsperiod, vanligtvis mellan 10 och 25 år.

Det kan även kallas för hyra eller leasing av solceller, men har då ibland lite annorlunda betydelse. Vid ett PPA så köps solel per levererad kWh, till skillnad från snarlika lösningar där det ofta handlar om att leverantören hyr ut anläggningen utan att ta fullt ansvar för elproduktionen.

Fördelar med PPA

Vad är då fördelarna med en PPA solceller? Det beror lite på för vem vi talar om. Fördelarna för leverantören handlar mycket om att de får en fast intäkt från fastighetsägaren och ibland även möjlighet till marknadsföring. Men nedan tittar vi lite närmare på fördelarna för fastighetsägaren.

PPA Solceller minimerar investeringen

Den största fördelen med PPA är just att fastighetsägaren själv inte behöver investera i en solcellsanläggning. På så vis blir det en lägre ekonomisk tröskel att få en solcellsanläggning installerad på sin fastighet.

Fast elpris

En annan fördel är att ett PPA solceller oftast erbjuder ett fast elpris under avtalsperioden. På så vis får fastighetsägaren mer stabila kostnader för sin elförbrukning och ett skydd mot ökade elpriser.

Låg risk

För fastighetsägaren innebär PPA också låg risk, eftersom det är tredjepartsleverantören som äger och underhåller anläggningen. Om den underpresterar så är det leverantören som måste hantera det, precis som det är leverantörens ansvar att anläggningen underhålls och sköts efter.

Gröna certifikat

Alltmer handlar om miljö och energieffektivisering. Inte minst syns detta på energiklassningen som byggnader har, som exempelvis spelar in på räntor för bolån. En solcellsanläggning via PPA ger på så sätt möjlighet för bostadsrättsföreningar att förbättra sina boendes ekonomi utan att behöva göra en stor investering.

Även kommersiella och industriella aktörer kan ha stor nytta av PPA, då de har möjlighet att med låg kostnad förbättra sina gröna värden och visa att de är med och driver på i omställningen till förnyelsebar energi.

Nackdelar med PPA

Med alla dessa fördelar är det lätt att fråga sig varför alla inte använder denna modell i stället för att investera i en dyr solcellsanläggning.

PPA Solceller kräver långsiktig bindning

PPA är vanligtvis långsiktiga avtal. Detta begränsar fastighetsägarens flexibilitet och kan låsa in fastigheten till en strategi även när den inte längre är optimal, till exempel om verksamhetens elbehov förändras.

Prisförändringar

Elpriser är välkänt rörliga. Precis som det kan vara en fördel för PPA att fastighetsägaren påverkas mindre av höjda elpriser så blir det en nackdel att fastighetsägaren inte kan dra nytta av låga elpriser. Även om solenergi har minskat mycket i pris det senaste årtiondet så är det inte alltid PPA är den billigaste lösningen.

Osäker framtid

Ett avtal med en bindningstid på 15–20 år eller mer kräver god insikt inte bara i verksamhetens framtid utan även i leverantörens förmåga att underhålla och leverera el under avtalets löptid. Utöver det behöver den som avtalar om PPA solceller även uppskatta elpriset på lång sikt. Det gäller alltså att ha ett bra avtal som säkrar allas intressen – leverantör såväl som beställare likväl finansiärer.

Solceller kan installeras både på lantbruksfastigheters tak men även på tillgänglig mark. EcoTech solenergi hittar bästa placering

Vem Väljer PPA och Varför?

PPA-modellen har en del för- och nackdelar, och för olika grupper väger dessa olika tungt. För företag och organisationer med begränsade kapitalresurser är PPA ett sätt att minska sina energikostnader och uppfylla hållbarhetsmål utan att belasta sin balansräkning.

Även fastighetsutvecklare kan välja PPA som ett sätt att öka värdet på sina fastigheter, eftersom det ger dem möjlighet att erbjuda hyresgäster grön el till låga priser. Det låter dem också förbättra miljöprofilen på fastigheten med bättre klassning.

Kommuner och offentliga institutioner ser ofta PPA som ett sätt att sänka sina elkostnader samtidigt som de kan minska sina koldioxidutsläpp. För en del har det även varit ett sätt att visa ledarskap inom hållbarhet.

Sammanfattning för PPA Solceller

PPA solceller är en attraktiv affärsmodell för de som vill dra nytta av solenergi utan de traditionella investeringskostnader och risker som kommer med att äga och driva en solcellsanläggning. Det är dock viktigt att förstå både fördelarna och nackdelarna för fastighetsägare och företagare som överväger ett Power Purchase Agreement.

En god idé är att konsultera specialister inom solenergi för att ta fram en jämförelse mellan PPA och andra potentiella lösningar för att fatta välgrundade beslut om vilken väg som är rätt för era behov.

 

 

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter