Statens fastighetsverk

EcoTech Solenergi har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att installera solceller på Skeppsholmen i Stockholm.

I uppdraget ingår även att utvärdera Stockholms solkarta för att se om solkartan ger en pålitlig bild av solinstrålningen.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter