Vad betyder alla siffror och förkortningar på solcellspanelens datablad?
Datablad solceller. tolka databladet för solcellsmodulen

Datablad solceller

Här får du en översikt av olika begrepp som kan förekomma och en förklaring på vad de betyder.

Förutom vanliga tekniska data som panelens mått och vikt så brukar datablad för solcellspaneler innehålla en tabell med flera egenskaper hos panelen uppdelade under STC och NOCT vilket är två olika standardiserade sätt att testa panelerna utifrån samma testförhållanden.

Standard Test Conditions (STC)

Det vanligaste är tester utifrån så kallade Standard Test Conditions (STC). Vid test enligt STC är panelens temperatur 25⁰C, den exponeras för 1000 W instrålning per m2 och atmosfärens densitet är 1,5. Detta är väldigt gynnsamma förhållanden för solcellspanelen, men det är sällan paneler i en solcellsanläggning exponeras för just dessa förhållanden.

Normal Operating Cell Temperature (NOCT)

Eftersom det mycket sällan råder samma förhållanden i verkligheten som vid STC så testas många paneler också utifrån Normal Operating Cell Temperature (NOCT). Dessa tester är framtagna för att mer likna de verkliga förhållanden som en solcellsanläggning kan utsättas för. I stället för 1000 W, som motsvarar en mycket stark solinstrålning, utsätts panelen för 800 W, vilket motsvarar en solig dag med spridda moln. NOCT utgår inte från solcellspanelens temperatur utan från en lufttemperatur på 20⁰C och en vindhastighet på 1m/s som ger viss avkylning då panelens baksida är öppen mot vinden. Man kan alltså säga att förhållandena i dessa tester motsvarar en markanläggning då solceller monterade på tak i takets lutning blir varmare eftersom värme byggs upp mellan panelen och taket. I NOCT-tester har panelen en lutning på 45⁰.

På många datablad för solcellspaneler redovisas ofta panelens egenskaper både för STC och NOCT och man kan tydligt se att de näst intill perfekta förhållandena vid STC ger högre värden än de mer verklighetsbaserade förhållandena vid NOCT-tester.

 

TEKNISKA DATA

De data som brukar anges under STC och NOCT har framför allt med panelens elektiska egenskaper att göra. Här följer en lista på de vanligaste begreppen:

Open Circuit Voltage (Voc eller Uoc)

Open Circuit Voltage (Voc ) eller tomgångsspänning beskriver hur många volt (V) solcellspanelen matar ut om modulen är obelastad, alltså det värde du får om du direkt sätter en voltmeter på plus och minus på panelen. Voc-värdet är viktigt då det avgör hur många solpaneler du kan seriekoppla till varje MPPT i din växelriktare. Om du överskrider det värde växelriktaren kan hantera så är risken mycket stor att växelriktaren går sönder.

Short Circuit Current (Isc)

Short Circuit Current (Isc) eller kortslutningsström visar hur många ampere (A) som solpanelerna producerar när de inte är anslutna till en belastning men när plus och minus på panelens ledningar är direkt anslutna till varandra. Om du mäter med en amperemeter direkt över plus- och minusavledningarna kommer du att läsa av Isc. Detta är den högsta ström som solpanelerna kommer att producera under standardtestförhållanden.

Maximal Power Point (Pmax)

Pmax kallas toppeffekt eller maxeffekt på svenska och är den högsta effekt (Wp) som en solcellsmodul kan leverera vid STC. Det är där kombinationen av volt och ampere ger högst watt (Volt x Ampere = Watt), se grön markering på bilden. Det är denna punkt som MPPT-elektroniken i växelriktaren försöker hålla volt och ampere vid för att maximera uteffekten så att du får ut så mycket solel som möjligt från din anläggning.

Maximal Power Point Voltage (Vmpp)

Vmpp, eller Voltage at Maximum Power (Vmp) som det också kallas ibland, är spänningen (V) när uteffekten är som störst. Det är den faktiska spänningen du vill se när panelen är ansluten till MPPT-växelriktaren under standardtestförhållanden.

Maximal Power Point Current (Impp)

Impp, eller Current att Maximum Power (Imp), är strömmen (A) när uteffekten är som störst. Det är den faktiska strömstyrkan du vill se när panelen är ansluten till MPPT-växelriktaren under standardtestförhållanden.

Fill Factor (FF)

Fill faktor är ett mått på kvaliteten hos en solcell eller solcellspanel. Den beräknas genom att du tar den tillgängliga effekten vid den maximala effektpunkten (Pmax) dividerat med öppen kretsspänning (VOC) och kortslutningsströmmen (ISC).

Rent grafiskt är fill factor arean av den största rektangeln som kommer att passa i IV-kurvan, se ljusblå markering i bilden.

Fill factor för en vanlig kiselsolcell bör ligga runt 80 % medan andra solcellsteknologier ligger på andra nivåer.

 

GARANTIER

Utöver den tekniska datan i solcellens datablad så brukar även ett par olika typerna av garantier framgå av databladet.

Material och tillverkningsgaranti

Brukar ligga på mellan 10-12 år och gäller exempelvis produktionsfel eller om en solcellspanel går sönder under garantitiden trots att den monterats och skötts enligt tillverkarens anvisningar.

Linjär effektgaranti

solcellens datablad ska även beskriva effektgarantin. Solcellens effektgaranti ligger vanligtvis på minst 80% effekt efter 25 år. Solcellspanelers effekt minskar något varje år, och denna garanti innebär att panelen ska ha kvar minst 80 % av den ursprungliga effekten 25 år efter installation.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter