Visualisering av solcellsanläggningar åt Stockholms stad

EcoTech Solenergi har anlitats av Stockholms stad i arbetet med att utveckla en webbplatform som visualiserar stadens solcellsanläggningar. På webbsidan skall besökaren kunna utläsa såväl anläggningarnas aktuella produktion som ackumulerad produktion. Utöver detta kommer också performance ratio samt teknisk fakta om respektive anläggning visas. För stadens egen räkning skall en larmfunktion kopplas till visualiseringen där berörd driftpersonal får en felanmälan via e-post vid eventuella driftsstörningar.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter