Slopat krav på bygglov för solceller

Krav för bygglov solceller slopas

Från och med 1 augusti 2018 behövs inte längre bygglov för solcellspaneler och solfångare som monteras så de följer byggnadens form. Detta gäller byggnader som ligger inom ett detaljplanerat område.

Undantaget är solcellsinstallationer på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt där det även fortsättningsvis krävs bygglov.

För solenergianläggningar utanför detaljplanerat område krävs normalt inget bygglov.

Läs mer på Riksdagens hemsida eller på Svensk Solenergi.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter