Östersunds kommun

  • Kommun
  • kWp
  • kvm
  • rambeskrivning och upphandlingsunderlag
Beskrivning

EcoTech Solenergi har hjälpt Östersunds kommun att utforma ett styrdokument gällande solceller. Styrdokumentet ska användas vid samtliga nybyggnationer i Östersunds kommun. Handlingarna är utformade för att styra solcellsinstallationer som handlas upp av kommunen enligt ABT 06 och totalentreprenad. Styrdokumentet ska fungera som ett ramverk för själva solcellsinstallation, så att installationen följer alla krav och standarder som krävs för en optimerad solcellsinstallation.

Styrdokumentet ska även göra så att anläggningen installeras så att energiuppföljning och larmhantering kopplas upp på det sätt som Östersunds kommun önskar. Detta för att göra det enkelt att samla in solelproduktion och även se att alla solcellsanläggningar fungerar som det ska och få larm om det är något som inte är som det ska.