Sundbybergs stad

  • Kommun
  • 100 st fastigheter 
  • kvm
  • Inventering av fastigheter inför solcellsinstallation
Beskrivning

EcoTech Solenergi har hjälpt Sundbybergs stad att inventera stadens fastighetsbestånd utifrån bästa möjligheten att installera solceller.

Kommunfullmäktige i Sundbyberg har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för investeringar i lokal förnybar energiproduktion som solceller på stadens fastigheters tak och energieffektiviserade åtgärder i fastigheter.
Kommunfullmäktige har i budget för 2023 även gett Lokalfastigheter i Sundbyberg AB i uppdrag att utifrån stadens investeringsram driva arbetet med att uppföra möjligheter till solceller på stadens byggnader.

Inventeringen omfattade bland annat:

Förstudie och analys av möjlighet och lönsamhet av solenergianläggning.
– Analys av tak, vinklar, väderstreck och möjligheter för solceller.
– Kontroll av fastighetens elanläggning.
– Beräkning av effekter och årsproduktion.
– Kostnadsuppskattning av investering och återbetalning.
– Framtagning och redovisning av besparing efter nytt utförande mot tidigare.
– Möjlighet och lönsamhet av batterilagring.
– Förslag på placering av utrustning.
– Rapport och dokumentation.