Sankt Eriks gymnasium

  • SISAB – Stockholms skolfastigheter AB
  • 117 kWp
  • 640 kvm
  • Förstudie, upphandlingsunderlag/teknisk rambeskrivning
Beskrivning

I SISABs satsning på solceller på skolbyggnader i Stockholmsområdet gjorde vi förstudier på ett flertal skolor, bland annat St Eriks Gymnasium på Kungsholmen i Stockholm. Skolbyggnaden hade god potential för att installera solceller och med den tekniska rambeskrivning vi tog fram till upphandlingsunderlaget kunde SISAB ta in anbud från flera entreprenörer.

För kunder som omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det extra viktigt att upphandlingsunderlaget är korrekt. Som oberoende konsulter tar vi fram underlag som utgår från vad som blir bäst för kunden.