Thorildsplans gymnasium
  • SISAB
  • 110 kWp
  • 640 kvm
  • Förstudie, upphandlingsunderlag, viss projektledning
Beskrivning

I SISABs satsning på solceller på skolbyggnader i Stockholmsområdet gjorde vi förstudier på ett flertal skolor, bland annat Thorildsplans Gymnasium. Skolbyggnaden hade ett svart sadeltak med god potential för att installera solceller på södersidan. I den tekniska rambeskrivning vi tog fram till upphandlingsunderlaget kunde SISAB ta in anbud från flera entreprenörer. En viktig punkt i ramen var solcellernas utseende då bygglovet endast beviljade helsvarta paneler (svara solceller, svart bakgrundsplast och svara ramar) för en diskret installation på det svarta taket.

Skolan ligger intill E4/E20, med taket i höjd med vägbanan, och det var därför nödvändigt att utföra en bländningsanalys för att säkerställa att solcellsanläggningen inte skulle orsaka någon trafikfara. Vill man se en snygg all-black solcellsanläggning så är det bara att titta ner åt höger strax efter Essingeöarna om du kör E4/E20 norrut.

För kunder som omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det extra viktigt att upphandlingsunderlaget är korrekt. Som oberoende konsulter tar vi fram underlag som utgår från vad som blir bäst för kunden.

Solceller solpaneler EcoTech Solenergi