Solcellspark privat markägare
 • Privat markägare
 • 12 MWp
 • 15 ha
 • Förstudie
Beskrivning

En privat markägare i Västeråstrakten önskade utreda möjlighet till solcellspark och/eller agrivoltaisk* anläggning på sin mark i samband med att skog skulle avverkas.

EcoTech Solenergi tog fram en förstudie med underlag gällande:

 • Arrendeavtal
 • Inkoppling till elnätet
 • Underhållsvägar
 • Behov av viltstängsel
 • Storlek på anläggning
 • Upplägg för ägarformer
 • Naturvärden

*En så kallad agrivoltaisk anläggning kombinerar jordbruksverksamhet med en solsellspark. Denna typ av system kan ha fördelar jämfört med traditionella markbaserade solcellssystem exemelvis högre elutbyte, grödeavkastning och vattenbesparing jämfört med vanliga metoder enligt utvärdering gjord på Mälardalens universitet. Om man vill installera sin solcellspark på tidigare jordbruksmark kan det vara enklare att få tillstånd för en agrivoltaisk anläggning än för en traditionell solcellspark då jordbruksmarken fortfarande kan brukas.