Ishall Lidingö Stad

  • Lidingö Stad
  • 120 kWp
  • 760 kvm
  • Förstudie, bygglov, teknisk ram och upphandlingsunderlag, viss projektledning, slutbesiktning
Beskrivning

Solceller och ishallar är en perfekt kombination. Ishallen har hög elförbrukning under de tider på året som solcellerna producerar som mest solel. Egenanvändningen av solel blir därför ofta hög vilket gör att investeringen i solceller får en kort återbetalningstid. Många ishallar har dessutom, precis som Lidingö Stads ishall, höga tak med stora ytor som inte är speciellt skuggade. Strålande förutsättningar för solceller, med andra ord!