Simhall Farsta

  • Fastighetskontoret Stockholms stad
  • 200 kWp
  • ca 1060 kvm
  • Bygglov, upphandlingsunderlag, utredning batterilager, slutbesiktning, drönarfotografering, statusbesiktning
Beskrivning

Farsta Simhall ligger naturskönt nära sjön Magelungens strandpromenad. Som de flesta andra simhallar har fastigheten en stor elförbrukning och stora takytor vilket ger goda förutsättningar för en solcellsinstallation. Under arbetet med solcellsanläggningen framkom även önskemål om eventuell installation av batterilager som komplement. Då utredningen av energilagerinstallation visade att större delen av solelen kommer att användas direkt i byggnaden så avstod kunden i slutänden från att gå vidare med batterier och enbart satsa på solcellsinstallationen.