Solcellsinstallation Enskedehallen

  • Fastighetskontoret Stockholms stad
  • 35 kWp
  • 245 kvm
  • Förstudie, upphandlingsunderlag, pågående driftsstöd.
Beskrivning

Fastighetskontoret, Stockholms stad, har under flera år utökat antalet solcellsanläggningar för att kunna använda egenproducerad, förnyelsebar el i stadens fastigheter. Enskedehallen är en av flera idrottsanläggningar som ingått i stadens satsning på solel. Fastighetskontoret är en av många kommunala bolag vi hjälpt handla upp och genomföra solcellsinstallationer.