BRF Gröna husen

  • Brf Gröna Husen
  •  120 kWp
  • 430 kvm
  • Förstudie, Upphandlingsunderlag, Projektledning, Slutbesiktning, Driftsstöd
Beskrivning

På bostadsrättsföreningen Gröna husens byggnader på Lidingö har 120 kWt solceller installerats. Föreningen har Individuell mätning och debitering för el (IMD El) vilket gör att solelen kan användas både för fastighetsel (t.ex. tvättstugor och belysning i trapphus) och i bostadsrättsinnehavarnas lägenheter. EcoTech Solenergi hjälper föreningen årligen med en uppföljning av solelproduktionen.

Föreningen har nyligen börjat fundera på att utöka sin solelproduktion genom ytterligare solcellsinstallation.

Gröna husen uppifrån
Solceller brf solpaneler EcoTech Solenergi