Brf Höken

  • Brf Höken
  • 46 kWp
  •  kvm
  • Förstudie, bygglov, teknisk ram och upphandlingsunderlag, slutbesiktning
Beskrivning

Brf Hökens fastighet fastighet ligger i en stadsdel med högt kulturskydd. Trots detta beviljades bygglov för solceller. Solcellsanläggningen är monterad mot söder, på takfallet in mot gården och har därmed en mycket diskret placering.