Hållbara Järva – Rinkeby
  • 120 kWp
  • 430 kvm
  • Förstudie, upphandlingsunderlag, projektledning samt slutbesiktning.
Beskrivning

Projektet Hållbara Järva var ett samarbete mellan Stockholms stads bostadsbolag Svenska Bostäder och Familjebostäder samt Fastighetskontoret och Idrottsförvaltningen. Syftet var en bred satsning på miljöfrågor med särskilt fokus på energieffektiviserande renovering. Under projektet har det totalt installerats 1,4 MWp solceller på ett antal flerbostadshus samt två simhallar. EcoTech Solenergi har gjort förstudier och upphandlingsunderlag för samtliga anläggningar och skött driftsstödet under de första 4 åren.