Bygglov för solceller på byggnader – vad gäller egentligen?
Bygglov solceller i takets lutning i detaljprojekterat område

Bygglov solceller

Generellt kan man säga att det inte krävs bygglov för solceller på byggnader inom ett detaljplanelagt område, så länge solcellerna följer takets lutning eller husets form.

Det låter ju jättebra! Men tyvärr är det inte fullt så enkelt och det finns flera undantag från regeln. För att få lite bättre koll på om en solcellsanläggning på en byggnad inom detaljplanerat område faktiskt inte kräver bygglov behöver nedanstående påståenden stämma:

  • Solcellerna monteras utanpå nuvarande tak eller fasadmaterial (i motsats till så kallade byggnadsintegrerade solceller som ersätter nuvarande tak eller fasadmaterial)
  • Solcellerna följer byggnadens form
  • Detaljplanen för området kräver inte bygglov för solceller
  • Bebyggelseområdet klassas inte som särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • Byggnaden klassas inte som särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • Byggnaden ligger inte inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Om du inte vet hur din byggnad eller ditt område klassas så är det bra att ta kontakt med kommunen. Vissa kommuner har webtjänster med kartor där klassningen syns, bebyggelseregistret på Riksantikvarieämbetets hemsida kan också vara till hjälp och om du bor i Stockholms stad finns Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering.

Tycker du det verkar krångligt med bygglov så är du välkommen att höra av dig. Vi på EcoTech Solenergi har stor erfarenhet av att upprätta bygglovshandlingar för allt från kulturhistoriskt värdefulla byggnader och statliga byggnadsminnen till vanliga byggnader med uppvinklade solcellspaneler.

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter