Koppartälten Haga

  • Statens Fastighetsverk
  • 8 kWp
  • ca 45 kvm
  • Förstudie, samverkan vid bygglovsansökan samt ansökan till RAÄ, utformning av upphandlingsunderlag, slutbesiktning
Beskrivning

Koppartälten i Hagaparken, Solna, uppfördes i slutet av 1700-talet som logement för kungens livvakter. På 1950-talet brann det mellersta tältet ner men återuppbyggdes ca 10 år senare. Koppartälten är ett statligt byggnadsminne (SBM) och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV).

För solcellsanläggningar på statliga byggnadsminnen krävs bygglov samt lov från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Samarbete med SFV, arkitekt och antikvarie på RAÄ var mycket viktigt i utformningen av solcellsanläggningen. Då den aktuella solcellsanläggningen är monterad på det mellersta tältet, som är en återuppbyggd kopia av det äldre tältet från 1700-talet, förenklas tillståndsprocessen något. Takets utformning gör att solcellsanläggningen inte syns från parkmiljön vilket är viktigt i denna typ av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Här kan du se SFVs film om just den här solcellsanläggningen.

Solceller solpaneler EcoTech Solenergi