Orangeriet
  • 0 kWp
  • 0 kvm
Beskrivning

Ulriksdals slott med omgivande byggnader och park är ett statligt byggnadsminne och utgör en del av Nationalstadsparken. Statens fastighetsverk (SFV) och Ståthållarämbetet (STÄ) genom Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) har ett delat ansvar för parkskötsel inom området.

I Orangerimuseet i slottsparken huserar Nationalmuseums samling av svensk skulptur.

Solcellsanläggningen är i det närmaste osynlig för besökare till slottsparken då den är förlagd bakom den balustrad som omger taket. Då Orangeriet är beläget mycket centralt i slottsparken var detta en förutsättning för installationen då man vill ha så lite påverkan som möjligt på den kulturhistoriska miljön.

För anläggningar på statliga byggnadsminnen krävs bygglov samt lov från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Samarbete med SFV, slottsarkitekt och antikvarie på RAÄ var mycket viktigt i utformningen av solcellsanläggningen.